Εργασίες bei WebMobil24

Wir sind auf Expansionskurs!

Das Kerngeschδft von WebMobil24 setzt sich aus zwei grundlegenden Geschδftsfeldern zusammen:

Zum einen aus dem Fahrzeug-Marktplatz fόr Privatkunden und Fahrzeughδndler im Internet. Dabei zeichnet sich WebMobil24 durch seine Mehrsprachigkeit und europaweite Reichweite aus.
Zum anderen aus einem umfangreichen Dienstleistungspaket sowie der Entwicklung von IT-Lφsungen fόr den Fahrzeughandel, Hersteller und Dienstleister. WebMobil24 bietet ein komplettes Paket zum erfolgreichen Fahrzeughandel όber das Internet. Durch langjδhrige Online-Verkaufserfahrung sowie umfassendes Know-how rund um die Internetprδsenz kφnnen Kunden sicher sein, dass sie bei WebMobil24 mit den autoaffinen Experten zusammenarbeiten.

Gehen Sie mit uns auf Expansionskurs und arbeiten Sie in einem aufstrebenden und im Markt bereits sehr erfolgreichen Unternehmen!

In folgenden Bereichen suchen wir zum sofortigen Eintritt weitere Unterstόtzung:

PHP-Entwickler/in

Call Center Agent/in Outbound


Bitte senden Sie Ihre vollstδndigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: personal@webmobil24.com

oder per Post an:

Ico-International GmbH
WebMobil24
Personalabteilung
Berner Str. 107
D - 60437 Frankfurt/Main

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


Δεν βρέθηκαν εγγραφές Όλα τα οχήματα αυτού του προμηθευτή