preisliste_produkte_headline2

preisliste_produkte_einleitung

preisliste_produkte_headline3

ёЬЯЮав ЭР ФРЭЭШ

За импорта на данни за превозните средства на търговеца WebMobil24 е приготвил над 90 интерфейса. Те покриват почти всички обичайни Dealer Management Systeme (DMS) и след еднократно създаване гарантират винаги актуални наличности от превозни средства на всички актуални борси.

preisliste_produkte_romoto

preisliste_darstellung_fahrzeuge_auf_romoto

Информация за продукта за сваляне

Професионално счетоводство Office-cat

Пренос на данни

Като борсов мултипликатор WebMobil24 пренася наличностите от превозни средства с всички снимки. За единна наличност на данни на всички резервирани борси е необходимо само еднократно въвеждане на данните. Може да се избира от над 120 национални и международни борси, борси за леки, товарни автомобили, мотоциклети и борси на производители.

Информация за продукта за сваляне

езици

preisliste_produkte_autoexport

preisliste_produkt_autoexport_info

Интерактивна система за продажби (IVS)

preisliste_produkte_spi

preisliste_produkte_fahrzeugfotos

preisliste_produkte_fahrzeugfotos_info

preisliste_produkte_gruppenauftritt

preisliste_produkte_fin

preisliste_produkt_fin_info

preisliste_service_webservice_headline

Чрез WebMobil24 REST API е на разположение уеб услуга, която дава възможност за лесно и много гъвкаво извличане на наличностите от превозни средства на автокъщите.

Интерфейсът може да се използва за интегриране на данни за превозните средства в интернет страници, портали и всякакъв вид приложения.

preisliste_produkte_freistellungsservice

Не са намерени резултати Всички МПС, предлагани от същото лице