preisliste_produkte_headline2

preisliste_produkte_einleitung

preisliste_produkte_headline3

Dataimport

För dataimporten av återförsäljarens fordonsdata erbjuder WebMobil24 mer än 90 gränssnitt. Därmed är nästan alla gängse Dealer Management Systems (DMS) täckta, och efter en engångsuppläggning garanteras alltid aktuella fordonsbestånd på alla aktuella börser.

preisliste_produkte_romoto

preisliste_darstellung_fahrzeuge_auf_romoto

Produktinformation att ladda ned

Office-cat Professional

preisliste_produkt_oc_info

Produktinformation att ladda ned

Dataexport

WebMobil24 som börsmultiplikator överför fordonsbeståndet med alla foton. Det räcker att data matas in en gång, för att erhålla en enhetlig datavolym i alla bokade börser. Du väljer mellan 120 nationella och internationella börser för personbil, lastbil, MC samt tillverkarbörser.

Produktinformation att ladda ned

språk

preisliste_produkt_sprachen_info

Produktinformation att ladda ned

preisliste_produkte_autoexport

preisliste_produkt_autoexport_info

IVS

preisliste_produkt_ivs_info

Produktinformation att ladda ned

preisliste_produkte_spi

preisliste_produkt_spi_info

Produktinformation att ladda ned

preisliste_produkte_fahrzeugfotos

preisliste_produkte_fahrzeugfotos_info

preisliste_produkte_gruppenauftritt

preisliste_service_gruppenauftritt

Produktinformation att ladda ned

preisliste_produkte_fin

preisliste_produkt_fin_info

preisliste_service_webservice_headline

Via WebMobil24 REST API finns en webbtjänst tillgänglig, som möjliggör en enkel och mycket flexibel sökning av bilföretagens fordonsbestånd.

Gränssnittet kan användas till att integrera fordonsdata i webbplatser, portaler och applikation av alla slag.

preisliste_produkte_freistellungsservice

preisliste_service_freistellung

Produktinformation att ladda ned

Inga träffar hittades Alla fordon från den här annonsören