Pieteik¹anąs WebMobil24 tie¹saistŗ tirgotąjiem

Pŗc jžsu re»istrącijas jžs varat izmantot visu savu floti ar bezmaksas WebMobil24 starpliktuvŗ. de sludinąjumu
Visi ar * apzīmtie lauki ir aizpildāmi obligāti, lai reistrācija notiktu pareizi.

Firmas dati

Jānorāda FIRMA.
Jānorāda IELA.
 
Jānorāda PASTA INDEKSS.
Jānorāda VIETA.
 

Dati saskaā ar telekomunikāciju likumu

Vertretungsberechtigter muss angegeben werden
Inhaber muss angegeben werden
 

Kontaktdati

Kontaktinformącija: jąievada vąrds.
Sazinieties ar: jąievada uzvąrds.
Jānorāda E-PASTA ADRESE.
Jānorāda E-PASTA ADRESE.
Jāievada TELEFONS.

Tehniskā kontaktpersona (administrators)

eit Jums ir iespja uzdot tehnisko kontaktpersonu. Tā saems pa e-pastu visus importanas un eksportanas protokolus un tiks informta par tehniskiem jauninājumiem un problmām.

 

Piekuves dati

Lūdzu, emiet vrā: no Jūsu lietotājvārda izriet arī Jūsu mājalapas adrese WebMobil24.com. Jūsu mājaslapas adrese būs āda:lietotājvārds.webmobil24.com

Jānorāda Jūsu LIETOTĀJVĀRDS, un tam jāsastāv vismaz no 5 zīmm.
 

Kas piesaistīja Jūsu uzmanību webMobil24?


 
Captcha
Lždzu, ievadiet pareizu dro¹ļbas kodu!


Jums jąakceptŗ norądļjumi par datu aizsardzļbu.
K¶žda: Jums jąpiekrļt Noteikumiem.
Jetzt registrieren
×
Piekuves dati

×
Nekas nav atrasts Visi ¹ļ piedąvątąja transportlļdzek¶i