preisliste_produkte_headline2

preisliste_produkte_einleitung

preisliste_produkte_headline3

Dataimport

For dataimport av kjøretøysdata fra forhandleren stiller WebMobil24 over 90 grensesnitt til disposisjon. Dermed er nesten alle vanlige Dealer Management-systemer (DMS) dekket, og etter innretning én gang garanteres alltid aktuell kjøretøyslagre på alle aktuelle markeder.

preisliste_produkte_romoto

preisliste_darstellung_fahrzeuge_auf_romoto

Produktinformasjon til nedlasting

Office-cat Professional

preisliste_produkt_oc_info

Produktinformasjon til nedlasting

Dataeksport

WebMobil24 som markedsmultiplikator overfrer kjøretøyslageret med alle bilder. For en enhetlig databestand på alle brukte markeder er det kun nødvendig å legge inn data én gang. Det finnes over 120 nasjonale og internasjonale markeder for personbiler, lastebiler, motorsykler og produsenter tilgjengelig.

Produktinformasjon til nedlasting

språk

preisliste_produkt_sprachen_info

Produktinformasjon til nedlasting

preisliste_produkte_autoexport

preisliste_produkt_autoexport_info

IVS

preisliste_produkt_ivs_info

Produktinformasjon til nedlasting

preisliste_produkte_spi

preisliste_produkt_spi_info

Produktinformasjon til nedlasting

preisliste_produkte_fahrzeugfotos

preisliste_produkte_fahrzeugfotos_info

preisliste_produkte_gruppenauftritt

preisliste_service_gruppenauftritt

Produktinformasjon til nedlasting

preisliste_produkte_fin

preisliste_produkt_fin_info

preisliste_service_webservice_headline

Via WebMobil24 REST API står en nettjeneste til disposisjon som gjør en enkel og høyst fleksibel avspørring av bilforhandlerens kjøretøyslager mulig.

Grensesnittet kan brukes til å integrere kjøretøysdata i nettsider, portaler og applikasjoner av enhver type.

preisliste_produkte_freistellungsservice

preisliste_service_freistellung

Produktinformasjon til nedlasting

Ingen treff Alle bilene til denne tilbyderen