ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allmänna affärsvillkor

Ansvar

Webmobil24 strävar efter att all information på sidorna ska vara korrekta. Webmobil24.se, alla handlarna och annonsörerna frånskriver sig allt ansvar för innehållsmässiga fel och för de förluster (direkta eller indirekta) som eventuellt kan uppstå som en följd av användning av information på dessa sidor.

Annonser

Annonssidorna kan komma att kunna säljas, återanvändas, utlånas eller på annat nyttjas av webmobil24.se

Rättigheter

Samtliga informationer, firmaemblem, texter, program och bilder skyddas av de är såvitt inga andra egendomförbehåll finns, är Webmobil24.se egendom. Vidare bearbetning eller användning i vilka som helst medier är endast tillåten med erhållet skriftligt tillstånd av webmobil24.se

Annonser betraktas som upphovsrätt skyddad egendom. Dessa får varken ensam eller i sin helhet användas eller spridas i andra Internet sidor eller andra medier. Spridning eller användandet på vilket som sätt är endast tillåten med ett skriftligt tillstånd från webmobil24.se

Priser

Deltagande för privat är kostnadsfritt. Yrkesmässiga handlare förpliktar sig att visa sig i annonserna som näringsidkare. Företag betalar efter sin anmälan en avgift per månad + moms.

Idag 900:- Ytterligare kostnad tillkommer ej. Webmobil24.se är berättigade att när som helst höja eller sänka priserna efter en skriftlig anmälan och ge en tidsfrist på 4 veckor. Vid en eventuell prishöjning har våra annonsörer rätten att säga upp sitt kontrakt. Uppsägningen gäller från den dag då prishöjningen träder i kraft.

För övrigt gäller 4 veckors uppsägningstid från månadsslutet räknat.

 

Inga träffar hittades Alla fordon från den här annonsören