ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji uporabe za avtomobilski oglasni sejem na Webmobil24.com, ICO-International GmbH, Daimlerstraße 6, 61449 Steinbach/Ts.

1. Področje veljavnosti

Webmobil24.com opravlja storitve izključno na osnovi naslednjih pogojev poslovanja. Veljajo za vse prihodnje poslovne odnose, četudi se izrecno o njih ponovno ne dogovori. Webmobil24.com si pridržuje pravico, da te splošne pogoje poslovanja s primernim napovednim rokom spremeni ali dopolni. Napoved je objavljena izključno na internetnih straneh podjetja Webmobil24.com. Če stranka ne nasprotuje spremenjenim ali dopolnjenim pogojem v roku dveh tednov, potem pričnejo veljati spremenjeni ali dopolnjeni pogoji. Če stranka nasprotuje v roku, potem je Webmobil24.com upravičen, da pogodbo v času prekine, ko stopijo v veljavo spremenjeni ali dopolnjeni pogoji poslovanja.

Z udeležbo pri tej storitvi, najsi kot oglaševalec ali kot iskalec, se izrecno strinjate z našimi pogoji uporabe.

2. Cene

Udeležba je za fizične osebe brezplačna. Pravne osebe so se dolžne v svojih oglasih kot takšne tudi označevati. Pravne osebe začnejo po tretjem mesecu, ki sledi njihovi prijavi, plačevati mesečni znesek v višini EURO 49,- plus zakonsko predpisan DDV, za nadaljnjo uporabo storitev Webmobil24.com. Za pravne osebe s strani Webmobil24.com ne nastajajo nadaljnji stroški. Webmobil24.com si pridržuje pravico, da cene ob vsakem času, po predhodnem pisnem obvestilu z rokom 4 tednov, poviša. V primeru povišanja cen imajo pravne osebe pravico odstopa od pogodbe. Odpoved prične veljati v času napovedane podražitve. Sicer velja vzajemno dogovorjeni odpovedni rok 4 tednov ob koncu meseca. Ob uveljavljanju letnega plačila z 10% popustom, odpade pri predčasni prekinitvi pogodbe pravica do vračila.

3. Pravica do uporabe programske opreme Webmobil24.com

Naročnik si od podjetja Webmobil24.com pridobi enostavno, neprenosljivo, prostorsko neomejeno pravico do uporabe programske opreme podjetja Webmobil24.com. Webmobil24.com bo imel na svojem internetnem naslovu vedno pripravljeno aktualno različico programske opreme in navodilo za elektronski prenos podatkov za namestitev.

Razmnoževanje programske opreme podjetja Webmobil24.com razen v okviru predhodno omenjene uporabe kot odtujitev ni dovoljena. Programska oprema ne sme biti dostopna neupravičenim tretjim osebam niti je ne smejo dobiti v uporabo. Prepuščeno programsko opremo se ne sme predelati, spreminjati niti posebej uporabljati. Zaznamki avtorskih pravic, ki se nahajajo znotraj programske opreme in navodil, ne smete odstraniti. 

Vse informacije, logotip podjetja, besedila, programi in slike so avtorsko zaščitene.V kolikor ni drugih lastninskih pridržkov so last podjetja Webmobil24.com. Nadaljnja obdelava in uporaba v medijih vseh vrst je dovoljena samo ob predhodnem pisnem dovoljenju podjetja Webmobil24.com.

4. Oglasi

Vsi oglasi so obravnavani kot avtorsko delo. Njihova uporaba ni dovoljena niti posamično niti v celoti na drugih spletnih straneh ali v drugih medijih. Obdelava in uporaba v medijih vseh vrst je dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem podjetja Webmobil24.com.

5. Jamstvo

Webmobil24.com ne prevzema nobenega jamstva za škode, ki nastajajo, ker oglasi niso izšli ali so izšli v skrajšani ali popačeni obliki. Prav tako Webmobil24.com ne prevzema odgovornosti za to, da bodo oglasi v določenem času izbrisani. Webmobil24.com zgolj posreduje informacije. Za pravilnost in zakonitost objavljenih informacij odgovarja samo oglaševalec. Opozarjamo, da ne preverjamo identitete oglaševalcev, zlasti fizičnih oseb ne.

Webmobil24.com ne odgovarja za škode, ki nastajajo zaradi zlorabe posredovanih podatkov. Podjetje ne prevzema odškodninskih zahtevkov vsakršne vrste zoper Webmobil24.com ali naše podizvajalce, posebej zaradi kršitve pogodbenih stranskih obveznosti, zaradi krivičnega ravnanja pri sklepanju pogodbe, napačnega svetovanja ali zaradi kršitve katerih koli drugih pogodbenih obveznosti. Nadalje ne prevzemamo odgovornosti za škode, ki bi lahko nastale zaradi uporabe programske opreme, ki jo daje na razpolago podjetje Webmobil24.com.

Za vse povezave, ki z naše strani vodijo na druge strani, se izrecno distanciramo od vseh njihovih vsebin, isto velja za povezave na naši spletni strani. To pojasnilo velja za vse povezave, ki se nahajajo na naši spletni strani, na katere vodijo povezave ali bannerji, isto velja prav tako za vse pri nas gostujoče poddomene.
(Deželno sodišče Hamburg je v sodbi z dne 12. 5. 1998 odločilo, da se mora z namestitvijo povezave eventualno prevzeti tudi odgovornost za vsebino povezave. To se lahko prepreči samo tako – po mnenju deželnega sodišča –, da se izrecno distancira od teh vsebin.)

6. Varstvo podatkov

Oglaševalci se strinjajo, da se njihovi podatki elektronsko shranijo v komercialne namene in v določenih okoliščinah posredujejo naprej.

7. Končna določila

Izključna sodna pristojnost za vse spore iz te pogodbe, četudi je stranka trgovec, je Frankfurt am Main.

Za pogodbe, ki jih je Webmobil24.com sklenil na osnovi teh splošnih pogojev poslovanja, velja pravo Zvezne republike Nemčije ob izključitvi nemškega mednarodnega zasebnega prava. V primeru, da so določila teh splošnih pogojev poslovanja in/ali pogodbe neveljavna ali bi to postala, potem to ne zadeva veljavnosti ostalih pogojev. Nasprotno, za vsako neveljavno določilo velja ustrezno ali vsaj podobno nadomestno določilo, za katero bi se stranki dogovorili, če bi vedeli za neveljavnost določil, da bi dosegali iste gospodarske rezultate. Isto velja za nepopolnosti.

Ni zadetkov Vsa vozila tega ponudnika